Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

18:34
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
tomorrow07
18:32
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix
tomorrow07
18:32
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viascorpix scorpix
18:30
2752 0870
Reposted fromtosiaa tosiaa viafoodforsoul foodforsoul
tomorrow07
18:30
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafoodforsoul foodforsoul
18:30
tomorrow07
18:27
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viascorpix scorpix
tomorrow07
18:26
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
tomorrow07
18:14
tomorrow07
18:14
0815 105b
Reposted fromscorpix scorpix
tomorrow07
18:13
0828 e792
Reposted fromscorpix scorpix
tomorrow07
18:12
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
tomorrow07
18:12
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viagwiazdeczka gwiazdeczka
tomorrow07
17:00
tomorrow07
16:59
1374 0ba0 500
Reposted fromministerium ministerium viascorpix scorpix
tomorrow07
16:58
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
tomorrow07
16:56
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
tomorrow07
16:56
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viagwiazdeczka gwiazdeczka
tomorrow07
16:56
tomorrow07
16:55
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl